Ikonka Plan promocji wsi Karolinki
A A A
Zdjęcie główne

Celem działań informacyjno-promocyjnych związanych z Planem Odnowy Miejscowości Karolinki jest:

- upowszechnienie informacji na temat inwestycji planowych w miejscowości do roku 2020 wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów realizacji projektów;
- wskazanie możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania na odnowę wsi;
- bieżące informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze otrzymanej pomocy unijnej dla poszczególnych projektów.

Grupami docelowymi promocji Planu Odnowy Miejscowości w pierwszym rzędzie mieszkańcy wsi, gminny samorząd, lokalne organizacje i instytucje funkcjonujące na terenie gminy.

Informacja o dokumencie będzie także kierowana do ośrodków poza gminą: - samorządu wojewódzkiego, organizacji społecznych i pozarządowych, samorządów gospodarczych, działających na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Osiągnięcie wskazanych powyżej celów działań promocyjno-informacyjnych stanie się możliwe po zastosowaniu elementów promocji, do których zaliczyć należy:

- prezentacja założeń Planu Odnowy Miejscowości na sesji Rady Gminy.
- publikacja tekstu dokumentu w gminnym Biuletynie Informacji Publicznych
- publikacja głównych założeń Planu Odnowy Miejscowości na oficjalnej stronie internetowej gminy
- organizacja konferencji informacyjnych podczas imprez wiejskich, propagujących założenia Planu Odnowy Miejscowości, jak też możliwości wykorzystania środków unijnych na cele rozwoju lokalnego
- publikacja broszury informacyjnej pozwalającej w łatwy, przystępny sposób pokazanie założeń Planu Odnowy Miejscowości, a także wiedzę o dostępnej pomocy;
- informacja w mediach lokalnych i regionalnych na temat realizacji założeń Planu Odnowy Miejscowości.
- Opracowanie tablic informacyjnych przy wjeździe do wsi (tzw „witacze”)
- Oznakowanie najciekawszych miejsc z opisem atrakcji wsi z wykorzystaniem projektu wizualizacji, loga, schematycznej mapki wsi
- Kalendarz imprez wiejskich i imprez lokalnych
- Broszura informująca o wsi zawierająca:

krótką charakterystykę wsi, akcentująca jej unikalność
logo, schematyczną mapki wsi
kalendarz imprez
informacje teleadresowe
z kim się kontaktować
jak spędzić wolnych czas
jak dojechać

- Udział w targach regionalnych
- Przygotowanie materiałów dla wydawnictw gminnych, powiatowych regionalnych
- Dzień wsi – impreza nawiązująca do oryginalnego charakteru wsi
- Maskotka wsi
- Pamiątka z pobytu we wsi (produkty lokalne - powidła, mini nalewka, wyrób rzemiosła z elementem promocyjnym wsi
- Totem na środku wsi – z odległościami do najważniejszych miejsc mających znaczenie w wizerunku wsi: miejsc świętych, arcyważnych
- Jarmark wiejski – promocja lokalnych produktów i rzemiosła

Załączniki

załącznikPlan promocji wsi Karolinki (244 KB)    >> pobierz <<


Ikonka Wydarzenia
Fotka główna

Integracja Społeczności Lokalnych...

2011-06-04

Integracja Społeczności Lokalnych Wokół Własnego Dziedzictwa Kulturowego i Zasobów Historycznych. Dokumenty w ramach...
więcej
Ikonka Wybrane galerie
Fotka Fotka Fotka Fotka
Reklamy
LGD Gościnna Wielkopolska
PROW 2007-2013